Holdtilmelding forår 2024 » Tilmeld dig her

Før du tilmelder dig

Din medlemsprofil er personlig - det vil sige, at hvert familiemedlem (der ønsker at være tilmeldt et hold i Hadsten Idrætskreds) skal tilmeldes via eget navn og egen profil. Medlemsprofilerne kan dog godt indeholde samme mailadresse og telefonnummer. Det er vigtigt at hvert medlem er tilmeldt med egne oplysninger, eks. i tilfælde af medlemsindberetninger, eventuelle skadesanmeldelser og andre praktiske ting.

Har du tidligere været tilmeldt et hold i Hadsten Idrætskreds? Så brug meget gerne samme profil igen.

Men husk at opdatere dine oplysninger
-
Telefonnummer og mail så du kan få vigtig info og blive informeret om eventuelle aflysninger.
- Tøjstørrelse; da det er den vi går ud fra, når vi bestiller eks. opvisningstøj. 

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på her så kontakt Kathrine Bloch (ved spørgsmål vedr. hjemmeside og tilmelding) og Carsten Knudsen (ved spørgsmål vedr. kontingent og betaling). Deres kontaktoplysninger finder du her

Spørgsmål til det enkelte hold skal stilles til instruktøren/instruktørerne. 
 


Du er nu klar til at tilmelde dig og din familie - god fornøjelse, vi glæder os til at se dig smiley

OBS. fra og med sæson 2024/2025 er det først muligt at tilmelde sig nr. to enslydende hold den anden mandag i august.
Dette betyder, at du i første omgang kan tilmelde dig eks. ét springhold eller ét forældrebarn hold. Ønsker du at gå på et hold tilsvarende det du allerede er tilmeldt, er det først muligt at tilmelde sig og få plads på nr. to holden den anden mandag i august. Du kan også tilmelde dig ventelisten på dit nr. to hold fra denne dag. 
Dette tiltag er lavet, da vi som forening oplever udfordringer med at få nok tider i gymnastiksale til at kunne tilbyde gymnastik til alle i byen. Vi ønsker at favne bredt, og give alle mulighed for at gå til gymnastik. Derudover har vi ikke mulighed for at vores hold kan tilbyde mere end én træning om ugen, det betyder, at der på de hold der minder om hinanden ikke kan tages højde for restituering, da holdene drives af forskellige trænerteams. 

Vi håber, I har forståelse for ovenstående og vil respektere det.

Systemet tager højde for at man kan have flere familiemedlemmer med forskellige profiler, som hver især selvfølgelig kan tilmelde sig et hold hver den første mandag i august, og nr. to enslydende hold anden mandag i augst.

Det vil fremgå i holdbeskrivelserne hvilke hold der er enslydende, så der ikke er tvivl om dette inden tilmelding. 

Holdtilbud sæson 2024/2025


Holdtilbud for sæson 2024/2025 offentliggøres d. 1/7, og tilmelding til disse hold åbner første mandag i august kl. 18:00.

Hadsten Idrætskreds - din idrætsforening i Hadsten - CVR nr 3044 7484